główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY RADY GMINY WOLBÓRZ z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dokumenty w formacie .pdf
Załączniki:
UCHWAŁA Nr III/31/2006 w sprawie poparcia stanowiska mieszkańców Sołectw: Proszenie, Psary Stare, Psary Lechawa, Psary Witowskie dotyczącego planowanej modernizacji drogi krajowej K - 8 Wrocław - Warszawa. 110 KB
UCHWAŁA Nr III/30/2006 w sprawie przyjęcia Planów Pracy na rok 2007 Komisji Stałych Rady Gminy Wolbórz. 114 KB
- Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/30/2006 Plan pracy na 2007 rok Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. 119 KB
- Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/30/2006 Plan pracy na 2007 rok Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. 120 KB
- Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/30/2006 PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO I BUDŻETU RADY GMINY WOLBÓRZ NA 2007 ROK. 117 KB
UCHWAŁA Nr III/29/2006 w sprawie przyjęcia planu pracy na 2007 rok Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wolbórz. 94 KB
- Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/29/2006 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok. 110 KB
UCHWAŁA Nr III/28/2006 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wolbórz na 2007 rok. 93 KB
- Załącznik do uchwały Nr III/28/2006 PLAN PRACY RADY GMINY WOLBÓRZ NA 2007 ROK. 113 KB
UCHWAŁA Nr III/27/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wolbórz. 111 KB
UCHWAŁA Nr III/26/2006 w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki. 106 KB
UCHWAŁA Nr III/25/2006 w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Spalsko-Sulejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 107 KB
UCHWAŁA Nr III/24/2006 w sprawie wydzierżawienia gruntu w Bronisławowie na okres 15 lat pod budowę wieży (masztu) dla instalacji urządzeń telekomunikacyjnych. 118 KB
UCHWAŁA Nr III/23/2006 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r. 102 KB
- Załącznik do uchwały Nr III/23/2006 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 200 KB
Preliminarz wydatków na 2007 rok. 67 KB
UCHWAŁA Nr III/22/2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania tabeli miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wolbórz. 111 KB
UCHWAŁA Nr III/21/2006 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 111 KB
- Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/21/2006 REGULAMIN 170 KB
UCHWAŁA Nr III/20/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/106/2004 r. Rady Gminy Wolbórz z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu. 116 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁY RADY GMINY WOLBÓRZ z dnia 5 grudnia 2006 r.

Dokumenty w formacie .pdf
artykuł nr 3

UCHWAŁY RADY GMINY WOLBÓRZ z dnia 25 października 2006 r.

Dokumenty w formacie .pdf

artykuł nr 4

UCHWAŁY RADY GMINY WOLBÓRZ z dnia 4 października 2006 r.

Dokumenty w formacie .pdf

artykuł nr 5

UCHWAŁY RADY GMINY WOLBÓRZ z dnia 24 listopada 2006 r.

Dokumenty w formacie .pdf
Załączniki:
UCHWAŁA Nr I/1/2006 w/s przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wolbórz. 146 KB
- Załącznik do uchwały I/1/06 Regulamin głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wolbórz. 96 KB
UCHWAŁA Nr I/2/2006 w/s wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wolbórz. 103 KB
UCHWAŁA Nr I/3/2006 w/s przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wolbórz. 102 KB
- Załącznik do uchwały I/3/06 Regulamin głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wolbórz. 114 KB
UCHWAŁA Nr I/4/2006 w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wolbórz. 105 KB
UCHWAŁA Nr I/5/2006 w/s wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wolbórz. 102 KB
UCHWAŁA Nr I/6/2006 w/s wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Wolbórz. 104 KB
UCHWAŁA Nr I/7/2006 w/s wyboru Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Wolbórz. 105 KB
UCHWAŁA Nr I/8/2006 w/s wyboru Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Wolbórz. 112 KB
UCHWAŁA Nr I/9/2006 w/s powołania doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Gminy Wolbórz oraz wyboru jej przewodniczącego. 128 KB
UCHWAŁA Nr I/10/2006 w/s zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wolbórz. 100 KB
UCHWAŁA Nr I/11/2006 w/s zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Wolbórz. 101 KB
UCHWAŁA Nr I/12/2006 w/s zatwierdzenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Wolbórz. 105 KB
UCHWAŁA Nr I/13/2006 w/s zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Wolbórz. 104 KB
UCHWAŁA Nr I/14/2006 w/s zatwierdzenia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Gminy Wolbórz. 101 KB