główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radnego gminy Janusza Swarbuły.

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok przewodniczącego rady gminy Bogdana Szulca.

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok zastępcy przewodniczącego rady gminy Zenona Puchały.

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radnej gminy Czesławy Glonek.

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok radnego gminy Grzegorza Gonciarza.