główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Marzeny Kusideł.

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Elżbiety Krośni.

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wolborzu Urszuli Szumieł.

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wolborzu Włodzimierza Matuszewskiego.

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok dyrektora Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych Anny Drozdowskiej.