główna zawartość
artykuł nr 1

Rada Miejska w Wolborzu (2010-2014) - Pierwsze oświadczenie...

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Tadeusza Wąsa.

artykuł nr 2

Rada Miejska w Wolborzu (2010-2014) - Pierwsze oświadczenie...

Oświadczenie majątkowe Radnej Barbary Jagodzińskiej.

artykuł nr 3

Rada Miejska w Wolborzu (2010-2014) - Pierwsze oświadczenie...

Oświadczenie majątkowe Radnego Krzysztofa Czapli.

artykuł nr 4

Rada Miejska w Wolborzu (2010-2014) - Pierwsze oświadczenie...

Oświadczenie majątkowe Radnego Ryszarda Jaśkowskiego.

artykuł nr 5

Rada Miejska w Wolborzu (2010-2014) - Pierwsze oświadczenie...

Oświadczenie majątkowe Radnej Grażyny Gal.