główna zawartość
artykuł nr 6

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok dyrektora Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych Anny Drozdowskiej.

artykuł nr 7

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok kieownika Pożarniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu Barbary Dudy.

artykuł nr 8

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu Krystyny Błaszczyk.

artykuł nr 9

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Elżbiety Krośni.

artykuł nr 10

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolborzu Magdaleny Wnukiewicz.