główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok Przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Wąsa.

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok Zastępcy Przewodniczącego Rady Krystiana Smejdy.

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok Radnego Pawała Swarbuły.

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok Radnej Jolanty Latochy.

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok Radnego Krzysztofa Czapli.