główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (2010 - 2014 Przewodniczącego Rady Miejskiej - Tadeusza Wąsa.

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (2010 - 2014) Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej - Krystiana Smejdy.

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (2010 - 2014) radnej gminy - Grażyny Gal.

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (2010 - 2014) radnego gminy - Pawła Swarbuły.

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (2010 - 2014) radnego gminy - Grzegorza Gonciarza.