główna zawartość
artykuł nr 6

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (2010 - 2014) radnej gminy - Barbary Jagodzińskiej.

artykuł nr 7

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (2010 - 2014) radnego gminy Ryszarda Jaśkowskiego.

artykuł nr 8

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (2010 - 2014) radnego gminy - Henryka Sęka.

artykuł nr 9

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (2010 - 2014) radnego gminy - Krzysztofa Czapli.

artykuł nr 10

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (2010 - 2014) radnej gminy - Jolanty Latochy.