główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Bogdana Szulca.

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Zbigniewa Klewina.

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnej Aliny Krakowiak.

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Krzysztofa Czapli.

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnej Barbary Dziubałtowskiej.