główna zawartość
artykuł nr 6

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Wolborzu

Oświadczenie majątkowe Radnej Aliny Krakowiak

artykuł nr 7

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Wolborzu

Oświadczenie majątkowe Radnej Jolanty Latochy

artykuł nr 8

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Wolborzu

Oświadczenie majątkowe Radnego Bogdana Pytla

artykuł nr 9

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Wolborzu

Oświadczenie majątkowe Radnego Henryka Sęka

artykuł nr 10

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Wolborzu

Oświadczenie majątkowe Radnego Krystiana Smejdy.