główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Krystiana Smejdy.

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Tadeusza Wąsa.

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Pawła Swarbuły.

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Janusza Swarbuły.

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Henryka Sęka.