główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Radnego Pawła Swarbuły

Załączniki:
Załącznik 1,004 KB
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Radnego Janusza Swarbuły

Załączniki:
Załącznik MB
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe Radnej Barbary Sobczak

Załączniki:
Załącznik 996 KB
artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe Radnego Krystiana Smejdy

Załączniki:
Załącznik 945 KB
Załącznik 945 KB
artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe Radnego Bogdana Pytla

Załączniki:
Załącznik MB