główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie RB.6733.5.2013.MJ

Poprawa zaopatrzenia w wodę południowo - wschodniej części gminy Wolbórz poprzez przebudowę ujęcia wody w M. Swolszewice Duże wraz z rozbudową sieci wodociągowej.

Załączniki:
Załącznik204 KB