główna zawartość
artykuł nr 1

RB.6220.3.12.2020.MJ

Decyzja

Umorzenie postępowania - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie budynku produkcyjno – magazynowego na działkach nr ewid. 647/14, 642, 641, 640, 249/14, 249/13, 248/15, 248/14 i 247, obręb 29-Studzianki, gm. Wolbórz.

Załączniki:
DecyzjaMB