główna zawartość
artykuł nr 1

RB.6220.9.3.2020.MJ

OBWIESZCZENIE- w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działkach nr ewid.: 125/1, 151/1, obr. Golesze, gm. Wolbórz.

Załączniki:
Obwieszczenie640 KB