główna zawartość
artykuł nr 1

ZOS.6220.10.1.2020.MJ

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych składającego się z dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid.: 3/3, 4, 5/2, obr. Apolonka, gm. Wolbórz.

Załączniki:
Obwieszczenie642 KB