główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 5/2018

Zarządzenie nr 5/2018 Burmistrza Wolborza z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców gminy Wolbórz oraz powołania komisji konkursowej