główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnej Barbary Dziubałtowskiej.