główna zawartość
artykuł nr 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu

Regulamin Organizacyjny Urzędu

artykuł nr 2

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Wolborza z dnia 20 września 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wolborzu wraz ze zmianami

artykuł nr 3

Przyjmowanie skarg i wniosków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2011 Burmistrza Wolborza z dnia 17.08.2011r. w sprawie trybu i zasad organizacji, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.