główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Goleszach Dużych”

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Goleszach Dużych”

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe

„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową budynku garażowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na archiwum”

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe

DOSTAWA KRUSZYW DROGOWYCH - DOLOMITOWYCH.

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żywocin”