artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

Dostawa paliw płynnych w 2021 r. tj.: benzyny bezołowiowej E 95 i oleju napędowego dla pojazdów i sprzętu będących we władaniu Gminy Wolbórz
artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolbórz
artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Wolborzu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym
artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe

Dostawę materiałów biurowych oraz tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wolborzu do siedziby Zamawiającego według wykazu materiałów biurowych
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

DOSTAWA DESTRUKTU ASFALTOWEGO