artykuł nr 1

INFORMACJE OGÓLNE

Miejscowość

WOLBÓRZ

herb

RodzajGmina miejsko - wiejska
AdresUrząd Miejski
Pl. Jagiełły 28
97-320 Wolbórz
Kontakt

tel. (44) 61-64-241
fax (44) 61-64-211
www.wolborz.eu
poczta@wolborz.eu
ePUAP: dnp0cv982n

NIPUrząd Miejski: 771-16-96-962
Gmina Wolbórz: 771-26-57-616
Burmistrz WolborzaAndrzej Jaros
Z-ca Burmistrza WolborzaDymitr Jędryka
Sekretarz Gminy WolbórzElżbieta Bijoch
Skarbnik Gminy WolbórzIzabela Midera