artykuł nr 6

Zapytanie o cenę w celu wyszacowania wartości...

„Usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Wolbórz w roku 2020"
artykuł nr 7

Zapytanie ofertowe

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2019 r. deficytu budżetu”
artykuł nr 8

Zapytanie ofertowe

,,Kompleksowe utrzymanie dróg gminnych"
artykuł nr 9

Zapytanie ofertowe

Usługa cateringowa w ramach Mikroprojektu pn. „E-wolborzanin” w projekcie „Gmina na czasie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
artykuł nr 10

Zapytanie ofertowe

Usługa cateringowa w ramach Mikroprojektu pn. „E-wolborzanin” w projekcie „Gmina na czasie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.