artykuł nr 16

Wynik postępowania do 30.000 euro

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego
artykuł nr 17

Wynik postępowania do 30.000 euro

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu".
artykuł nr 18

Wynik postępowania do 30.000 euro

,,Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1913E w Wolborzu ul. Modrzewskiego"
artykuł nr 19

Wynik postępowania do 30.000 euro

,,Projekt budowy chodnika w Swolszewicach Dużych"
artykuł nr 20

Wynik postępowania do 30.000 euro

,,Wykonanie ogrodzenia panelowego przy Domu Ludowym w Swolszewicach Dużych”