artykuł nr 26

Wyniki postępowania do 30.000 euro

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu na budynku Domu Ludowego.
artykuł nr 27

Wyniki postępowania do 30.000 euro

DOSTAWA KRUSZYW DROGOWYCH.