artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wolbórz
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap III”
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w formule zaprojektuj i wybuduj pn. ,,Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże”
artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Budowa wodociągu w Wolbórz- Świątniki- Lubiatów"