artykuł nr 6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Zapewnienie dzieciom i uczniom z terenu Gminy Wolbórz, przejazdu do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wolbórz w dniach od 01.09.2020 do 25.06.2021 r. poprzez zakup biletów miesięcznych”
artykuł nr 7

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Budowa sieci wodociągowej w gminie Wolbórz”
artykuł nr 8

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu
artykuł nr 9

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz
artykuł nr 10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieć wodociągowej w Żywocinie - etap II”