artykuł nr 6

Zapytanie ofertowe

Wykonanie tablic informacyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
artykuł nr 7

Zapytanie ofertowe

Wykonanie tablic informacyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
artykuł nr 8

Zapytanie ofertowe

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w roku 2020 wcześniej zaciągniętych zobowiązań”
artykuł nr 9

Zapytanie ofertowe

„DOSTAWA CIĄGNIKA KOMUNALNEGO ”
artykuł nr 10

Zapytanie ofertowe

„DOSTAWA NOWEGO FURGONU BRYGADOWEGO ”