artykuł nr 6

Wynik postępowania do 30.000 euro

Wykonanie tablic informacyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
artykuł nr 7

Wynik postępowania do 30.000 euro

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w roku 2020 wcześniej zaciągniętych zobowiązań”
artykuł nr 8

Wynik postępowania do 30.000 euro

„DOSTAWA NOWEGO FURGONU BRYGADOWEGO ”
artykuł nr 9

Wynik postępowania do 30.000 euro

„Dostawa ciągnika komunalnego”
artykuł nr 10

Wynik postępowania do 30.000 euro

Wykonanie tablicy informacyjnej oraz naklejek na zakupiony samochód strażacki i sprzęt w ramach promocji projektu pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu”.