artykuł nr 11

Wynik postępowania do 30.000 euro

Dostawa mat przerostowych na plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Wolborzu
artykuł nr 12

Wynik postępowania do 30.000 euro

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lubiaszowie
artykuł nr 13

Wynik postępowania do 30.000 euro

Modernizacja Domu Ludowego w Swolszewicach Dużych
artykuł nr 14

Wynik postępowania do 30.000 euro

Wykonanie oświetlenia terenu i kamer monitoringu
artykuł nr 15

Wynik postępowania do 30.000 euro

Wykonanie tablicy pamiątkowej oraz naklejek na zakupiony sprzęt w ramach promocji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu”