artykuł nr 16

Wynik postępowania do 30.000 euro

Zakup i dostawa komputerów w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
artykuł nr 17

Wynik postępowania do 30.000 euro

Zakup i dostawa komputerów dla Gminy Wolbórz
artykuł nr 18

Wynik postępowania do 30.000 euro

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów
artykuł nr 19

Wynik postępowania do 30.000 euro

Wykonanie opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Wolborzu Nr III/14/98 z dnia 27.11.1998r., ogłoszonego w (Dz.Urz.Woj.Piotrkowskiego z dnia 16 grudnia 1998 r. Nr 22 poz. 362) obecne i planowane przeznaczenie terenów pod zbiornik retencyjny, oraz zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Wolborzu Nr XI/104/211z dnia 31 sierpnia 2011 roku , ogłoszoną w (Dz.Urz.W...
artykuł nr 20

Wynik postępowania do 30.000 euro

Zakup i dostawa komputerów w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”