artykuł nr 21

Wynik postępowania do 30.000 euro

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. : „Budowa sieci wod.-kan. w gminie Wolbórz”. Część 2 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieć wodociągowej w Żywocinie - etap II”
artykuł nr 22

Wynik postępowania do 30.000 euro

Zakup i dostawa komputerów w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
artykuł nr 23

Wynik postępowania do 30.000 euro

„Wykonanie projektu budowy/przebudowy drogi wraz z oświetleniem w Janowie- etap I ”
artykuł nr 24

Wynik postępowania do 30.000 euro

„Projekt przebudowy drogi łączącej plac doktora Siniarskiego z ul. Parkową w Wolborzu”
artykuł nr 25

Wynik postępowania do 30.000 euro

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę budynku szatni na stadionie miejskim