artykuł nr 31

Wynik postępowania do 30.000 euro

DOSTAWA KRUSZYW DROGOWYCH - DOLOMITOWYCH
artykuł nr 32

Wynik postępowania do 30.000 euro

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Goleszach Dużych”
artykuł nr 33

Wynik postępowania do 30.000 euro

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żywocin”
artykuł nr 34

Wynik postępowania do 30.000 euro

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej- ulica Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą - etap II”
artykuł nr 35

Wynik postępowania do 30.000 euro

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu”