artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Wolbórz poprzez przebudowę i modernizację ujęć wody wraz ze zdalnym monitorowaniem jej zużycia
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Wolborzu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2021 r.
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu- dostawy

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wolbórz
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wolbórz