artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu- dostawy

Zakup maszyny Patcher- remontera drogowego
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sobieskiego w Wolborzu
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

Remont budynku komunalnego w Proszeniu
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

Zapewnienie dzieciom i uczniom z terenu Gminy Wolbórz, przejazdu do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wolbórz w dniach od 01.09.2021 do 24.06.2022 r. poprzez zakup biletów miesięcznych
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

Zapewnienie dzieciom i uczniom z terenu Gminy Wolbórz, przejazdu do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wolbórz w dniach od 01.09.2021 do 24.06.2022 r. poprzez zakup biletów miesięcznych