artykuł nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY WOLBÓRZ
artykuł nr 7

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę w roku 2021 wcześniej zaciągniętych zobowiązań
artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu- dostawy

Zakup maszyny Patcher- remontera drogowego
artykuł nr 9

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sobieskiego w Wolborzu
artykuł nr 10

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

Remont budynku komunalnego w Proszeniu