artykuł nr 21

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubiatowie w zakresie nawierzchni
artykuł nr 22

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg asfaltowych na terenie Gminy Wolbórz
artykuł nr 23

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1526E w miejscowości Swolszewice Duże w zakresie budowy chodnika, przebudowy nawierzchni jezdni z odwodnieniem oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną - Etap I
artykuł nr 24

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubiatowie w zakresie nawierzchni
artykuł nr 25

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w Polichnie