artykuł nr 11

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

Przebudowa dróg gminnych nr 110256E i 110506E na odcinku Psary Stare - Psary Witowskie w zakresie nawierzchni
artykuł nr 12

Informacja o unieważnieniu postępowania

Remont budynku komunalnego w Proszeniu
artykuł nr 13

Informacja o unieważnieniu postępowania

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913 E w zakresie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i Pl. Jagiełły z ul. Modrzewskiego oraz ul. Sportowej i ul. Polnej z ul. Modrzewskiego w Wolborzu”- etap I
artykuł nr 14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz
artykuł nr 15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych