artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolbórz
artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe

Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wolborzu do siedziby Zamawiającego według wykazu materiałów biurowych
artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe

wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 110520E i 110538E w Bogusławicach
artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe

Dostawa furgonu brygadowego
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 110521E oraz skrzyżowania dróg gminnych nr 110520E i 110538E w Bogusławicach