artykuł nr 1

Wynik postępowania do 130.000 złotych

Budowa chodnika przy Domu Ludowym w Swolszewicach Dużych
artykuł nr 2

Wynik postępowania do 130.000 złotych

Usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Wolbórz
artykuł nr 3

Wynik postępowania do 130.000 złotych

Budowa chodnika przy Domu Ludowym w Swolszewicach Dużych
artykuł nr 4

Wynik postępowania do 130.000 złotych

Wykonanie wraz z dostawą 2 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja-rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku Studzianki - Golesze Duże”
artykuł nr 5

Wynik postępowania do 130.000 złotych

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lubiaszowie