artykuł nr 1

Wynik postępowania do 130.000 złotych

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolbórz
artykuł nr 2

Wynik postępowania do 130.000 złotych

Dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku
artykuł nr 3

Wynik postępowania do 130.000 złotych

Modernizacja domu ludowego w Młynarach
artykuł nr 4

Wynik postępowania do 130.000 złotych

Rozbudowa drogi gminnej nr 110521E oraz skrzyżowania dróg gminnych nr 110520E i 110538E w Bogusławicach
artykuł nr 5

Wynik postępowania do 130.000 złotych

remont instalacji c.w.u. w budynku komunalnym przy ul. Sportowej 7 w Wolborzu