artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

Remont budynku komunalnego w Proszeniu
artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe

„Opracowanie trójwymiarowego obrazu założenia zamkowego w Wolborzu wraz z badaniami archeologiczno-architektonicznymi”
artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa i termomodernizacja domu ludowego w Polichnie”
artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe

Dostawa mat przerostowych
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

Montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci w Wolborzu