artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu-Usługi

Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wolbórz
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawy

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Wolborzu
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawy

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Wolborzu
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu-Usługi

Usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Wolbórz
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu-Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Wolbórz polegająca na budowie drogi dla pieszych