artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu-Roboty budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Parkową a Placem Doktora Siniarskiego w Wolborzu
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu- Usługi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę w roku 2023 wcześniej zaciągniętych zobowiązań
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu- Usługi

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wolbórz
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu-Roboty budowlane

Remont nawierzchni i poboczy drogi gminnej Nr 110506E w Psarach
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu-Roboty budowlane

Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych