artykuł nr 1

Zapytanie Ofertowe

Dostawa paliw płynnych w 2024 r.
artykuł nr 2

Zapytanie Ofertowe

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolbórz
artykuł nr 3

Zapytanie Ofertowe

Dostawę materiałów biurowych oraz tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wolborzu do siedziby Zamawiającego według wykazu materiałów biurowych
artykuł nr 4

Zapytanie Ofertowe

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Wolborzu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym
artykuł nr 5

Zapytanie Ofertowe

Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Wolborzu