artykuł nr 16

Zapytanie Ofertowe

Wykonanie altany wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu
artykuł nr 17

Zapytanie Ofertowe

Dostawa kruszywa dolomitowego
artykuł nr 18

Zapytanie Ofertowe

Montaż klimatyzacji w domu ludowym w Bogusławicach
artykuł nr 19

Zapytanie Ofertowe

Przebudowa drogi gminnej Nr 110506E w Psarach
artykuł nr 20

Zapytanie ofertowe

Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Młoszów