artykuł nr 1

Burmistrz Wolborza - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych przy Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.