artykuł nr 11

Klauzula informacyjna - podział nieruchomości

artykuł nr 12

Klauzula informacyjna - nadanie numeru porządkowego nieruchomości

artykuł nr 13

Klauzula informacyjna - zgłoszenie zamiaru wycinki drzew

artykuł nr 14

Klauzula informacyjna - wniosek o wycinkę drzew/krzewów

Załączniki:
klauzula_wycinka_drzew.pdf183 KB
artykuł nr 15

Klauzula informacyjna - rozpatrywanie petycji