artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze

BURMISTRZ WOLBORZA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Wolborzu.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze

BURMISTRZ WOLBORZA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Wolborzu.
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze

BURMISTRZ WOLBORZA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Wolborzu w pełnym wymiarze czasu pracy.
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze

BURMISTRZ WOLBORZA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Wolborzu w pełnym wymiarze czasu pracy.
artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze

BURMISTRZ WOLBORZA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. utrzymania czystości w gminie w Urzędzie Miejskim w Wolborzu w pełnym wymiarze czasu pracy.
Dostępne kategorie:
2024 rok
2023 rok