artykuł nr 16

Obwieszczenie RB.6733.7.2015.WP

Obwieszczenie RB.6733.7.2015.WP w sprawie zmiany sposobu użytkowania parteru budynku internatu "A".
artykuł nr 17

Obwieszczenie

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Wolbórz.
artykuł nr 18

RB.6733.6.2015.WP

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA: BUDOWIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH KABLOWYCH PODZIEMNYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA WRAZ Z RÓWNOLEGLE UMIESZCZONYMI LINIAMI TECHNICZNYMI W RURACH OPTO WRAZ Z ZASOBNIKAMI ŚWIATŁOWODOWYMI I LINIAMI UZIEMIAJĄCO-WYRÓWNAWCZYMI, BUDOWIE LINII NAPOWIETRZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA ORAZ BUDOWIE DO DWÓCH SŁUPÓW ENERGETYCZNYCH NA DZIAŁKACH O NR EWIDENCYJNYCH: 224/2, 225/2, 226/...
artykuł nr 19

RB.6733.5.2015.WP

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA: BUDOWIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH KABLOWYCH PODZIEMNYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA WRAZ Z RÓWNOLEGLE UMIESZCZONYMI LINIAMI TECHNICZNYMI W RURACH OPTO WRAZ Z ZASOBNIKAMI ŚWIATŁOWODOWYMI I LINIAMI UZIEMIAJĄCO-WYRÓWNAWCZYMI, ORAZ BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI ROZDZIELCZO POMIAROWEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA (GŁÓWNEGO PUNKTU ZBIORCZEGO W MIEJSCOWOŚCI POLICHNO PN. GPZ POLICHNO, WRAZ ...
artykuł nr 20

RB.6733.3.2015.MJ

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA: BUDOWIE WEWNĘTRZNEJ PODZIEMNEJ LINII KABLOWEJ ELEKTRYCZNEJ 0,4kV, NA DZIAŁKACH NR EWID.: 30, 118, 182, 183, OBR. PROSZENIE, GM. WOLBÓRZ.