artykuł nr 1

Obwieszczenie RB.6733.19.2016.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Wolborzu.
artykuł nr 2

Obwieszczenie RB.6733.20.2016.WP

Obwieszczenie w sprawie przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Żeglarskiej w Bronisławowie.
artykuł nr 3

Obwieszczenie RB.6733.18.2016.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy napowietrznej linii NN zasilającej w Stanisławowie.
artykuł nr 4

Obwieszczenie RB.6733.17.2016.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia słupowego podwórza do 1kV w Lubiatowie.
artykuł nr 5

Obwieszczenie RB.6733.14.2016.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy napowietrznej linii NN zasilającej na działkach w obr. 28 - Stanisławów.