artykuł nr 11

Obwieszczenie RB.6733.10.2016.WP

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola samorządowego w Wolborzu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
artykuł nr 12

Obwieszczenie AB-I.6740.3.1.2016.IB

Obwieszczenie AB-I.6740.3.1.2016.IB Starosty Powiatu Piotrkowskiego o wydaniu decyzji nr 6/2016 z dnia 15.06.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
artykuł nr 13

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko pn.: "Opracowanie studium w zakresie rozpoznawania potrzeb, możliwości oraz celowości wykonania przedsięwzięcia w zakresie retencjonowania wody".
artykuł nr 14

Obwieszczenie RB.6733.9.2016.WP

Obwieszczenie w sprawie zmiany sposobu użytkowania części istniejącego budynku gospodarczego na inkubator przetwórstwa lokalnego.
artykuł nr 15

Obwieszczenie RB.6733.8.2016.WP

Obwieszczenie w sprawie przebudowy domu ludowego w miejscowości Psary Lechawa.