artykuł nr 11

RB.6220.21.2016.MJ

ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: budowa ośmiu budynków inwentarskich – kurników dla brojlerów o łącznej obsadzie nie większej niż 1798 DJP oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach numer ewidencyjny: 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, położonych w obrębie nr 11 – Kaleń, gm. Wolbórz.
artykuł nr 12

RB.6220.14.28.2016.MJ

DECYZJA dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i punktu zbierania odpadów złomu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 80, obręb ewid. nr 1 Miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.
artykuł nr 13

RB.6220.5.19.2016.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: budowa ośmiu budynków inwentarskich – kurników dla brojlerów o łącznej obsadzie nie większej niż 1798 DJP oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach numer ewidencyjny: 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, położonych w obrębie nr 11 – Kaleń, gm. Wolbórz.
artykuł nr 14

RB.6220.2.13.2017.MJ

ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży antenowej na potrzeby stacji bazowej na działce nr ewid.: 163/5, obręb Stanisławów, gm. Wolbórz.
artykuł nr 15

RB.6220.5.9.2017.MJ

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie systemu odprowadzania ścieków sanitarnych, oraz wód opadowych roztopowych z terenów przemysłowych dla Wolborza - Prusinki gm. Wolbórz.